Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 -2022. Hi vọng một năm học thuận buồn xuôi gió, để các con được an yên đến trường. Tập thể sư phạm trường MG Bình Dương sẽ khắc phục khó khăn để hoàn thành thắng lợi của các chỉ tiêu đề ra.